Szociálpolitikai Szemle 2019 • V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

Megjelent legújabb lapszámunk

Impresszum

Szaklektorált folyóirat

Főszerkesztő:
Lakner Zoltán Lehel

Szerkesztők:
Csókay László, Kovács Ibolya,
Lakatos Hedvig, Pordán Ákos,
Tamási Erzsébet,
Temesváry Zsolt

Szerkesztőbizottság:
Dr. Engler Ágnes, Győri-Dani Lajos,
Dr. Mészáros József,
Dr. Pesti Sándor, Dr. Varga Zs. András,
Dr. Vukovich Gabriella

Szerkesztőségi titkár: Nagy Melinda

Lapterv: L’Harmattan Kiadó

Kiadó: SZOSZAK.EU Nonprofi t Kft.
1087 Budapest, Kerepesi út 33.

Levelezési cím:
1446 Budapest, Pf.: 397

www.szocialpolitikaiszemle.hu

e-mail: .

Az előfizetés banki utalással lehetséges:
Raiffeisen Bank Zrt.
12096736-01539285-00100008

Éves előfizetés (4 szám) ára postaköltséggel bruttó 6510 forint

ISSN 2416-1357

Megjelenik a L’Harmattan Kiadó gondozásában

Olvasószerkesztő: Luca Anna

Tördelőszerkesztő: Kardos Gábor

Nyomdai munkák: Avaloni Kft., Felelős vezető: Anderle Lambert

A folyóirat az Emberi Erőforrások Minisztériuma
támogatásával jelenik meg.

A megjelent írások nem az EMMI hivatalos álláspontját
tükrözik.

Bejelentkezés

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Hírlevelünk megrendeléséhez töltse ki az alábbi űrlapot

Adatok módosítása, leiratkozás vagy aktiválás újraküldése: